Smart VUE   Searpent

Nejpokročilejší systém pro vizuální analýzu obrazu a detekci pojistných podvodů.
Technologie pro pojišťovny

Detekce podvodů

Poskytujeme několik řešení pro pojišťovny, která pomáhají s odhalováním pojistných podvodů. Díky použití pokročilých neuronových sítí mají naše řešení vysokou úspěšnost. Naše řešení se zaměřují na odhadování cen pojistného, odhadování hodnoty poškození u autohavárií and odhalování padělání či manipulace s údaji o pojistných událostech.
Mediální technologie

Viditelnost log

Nabízíme systém pro zpracování mediálních dat v reálném čase. Schopnost vyhledat a vyhodnotit viditelnost log umožňuje pokročilé zpracování například tv přenosu. Nejúspěšnější aplikací je vyhodnocení viditelnosti log na pomezních reklamních plochách při přenosech fotbalových utkání.